Produkcja ogólem

Pozostałe piaski

Piasek kwarcowy ze Střelče jest zmodyfikowanym surowcem naturalnym. Powyższe informacje oparte są na wartościach średnich. Dane należy traktować jedynie jako informacyjne. Grubsze i drobniejsze udziały są możliwe w ilościach śladowych. Użytkownik ma prawo, do uprzedniego przetestowania i oceny przydatności do swojego celu. Możliwe są negocjacje w sprawie ewentualnych tolerancji wyżej wymienionych produktów.

Sprzedaż i dostawy są zawsze oparte na wynegocjowanych warunkach handlowych.

 

 

ostatní písky

Rodzaj zakres uziarnienia (mm)
ST 92 0,063 – 0,40
ST 93  0,30 – 4,00
ST 96 0,10 – 0,63
ST 97 0,10 – 2,50 

 

prosimy o kontakt

Pragniemy poinformować, że podane przez Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach tutaj podanych, są zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem

i będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia RODO.

 

Login