O nas 

wizja - misja - strategia

MISJA

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów, produkujemy najwyższej jakości piasek z naszego surowca z zachowaniem maksimum szacunku dla środowiska naturalnego.

WIZJA 

W dalszym ciągu budować renomę spółki, zarówno w oparciu o doskonałą jakość naszych piasków, jak i dzięki o podejściu do ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy oraz wpływu na otoczenie.

STRATEGIA 

Nieustannie podnośnic poziom obsługi klienta, budować dobre stosunki z odbiorcami i dostawcami.

Poprzez modernizację technologii produkcyjnej, gwarantować maksymalne wykorzystanie surowca.

Na stałe ulepszać standard pracy, a poprzez edukację ponosić kwalifikacje naszych pracowników.

Aktywnie uczestniczyć w regionalnym dialogu z interesującymi organizacjami czy też obywatelami i budować z nimi silne relacje partnerskie.

Podtrzymywać odpowiedzialne podejście do środowiska naturalnego a także dążyć do obniżania energochłonności.

 

 

 

 

bozp

BHP, ISO

Zrealizowanie celów dalekosiężnych osiągniemy tylko przy współudziale zadowolonych klientów i pracowników. Dla potrzeb poprawy stworzonego systemu zarządzania jakością, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, została opracowana Polityka zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z wymogami następujących norm. 

Login