Produkcja ogólem

Piaski szklarskie drobne

Piaski o wyjątkowo wysokiej zawartości SiO2 są doskonałym surowcem dla przemysłu szklarskiego, dla produktów chemii na bazie krzemianu oraz dla wielu różnych zastosowań w innych branżach. Piaski są dostarczane w stanie mokrym, suszone, luzem lub pakowane, do załadunku na drogowe lub kolejowe środki transportu.

Piasek kwarcowy ze Střelce jest zmodyfikowanym naturalnym surowcem. Powyższe informacje oparte są na wartościach średnich. Dane należy traktować jedynie jako orientacyjne. Grubsze i drobniejsze udziały są możliwe w ilościach śladowych. Użytkownik ma prawo do uprzedniego przetestowania i oceny przydatności do swojego celu. Możliwe są negocjacje w sprawie
ewentualnych tolerancji wyżej wymienionych wartości produktów.

Sprzedaż i dostawy są zawsze oparte na wynegocjowanych warunkach handlowych i zgodnie z obowiązującą normą zakładową lub umową jakościową.

 

 

Skleničky STJ

Rodzaj Fe2O3 (maks. %) zakres uziarnienia (mm)
STJ 06 0,006 0,063 – 0,315
STJ 09 0,009 0,063 – 0,315
STJ 12 0,012 0,063 – 0,315
STJ 25 0,025 0,063 – 0,315

prosimy o kontakt

Pragniemy poinformować, że podane przez Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach tutaj podanych, są zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem

i będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia RODO.

 

Login