O nas

ŚWIADOMA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Naszym głównym celem jest zachowanie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.  Wszystko co robimy, robimy mając świadomość pełnej odpowiedzialności w zakresie ochrony otaczającego nas krajobrazu. Nasza produkcja przebiega bez stosowania środków chemicznych, jest maksymalnie przyjazna przyrodzie. Czynności przy wydobyciu, przetworzeniu, magazynowaniu i przy ekspediowaniu piasków pozostają pod ciągłym nadzorem naszych specjalistów oraz nadzorczych organów kontrolnych. Na bieżąco dokonujemy rekultywacji wyeksploatowanych wyrobisk.

Respektujemy rozporządzenia i zasady, które nas dotyczą. 

Dowodem na to jest uzyskanie srebrnego medalu od międzynarodowej firmy certyfikującej EcoVadis.

silver medal

Login