Produkcja ogólem

Piaski techniczne

Piaski o wyjątkowo wysokiej zawartości SiO2 są doskonałymi surowcami do zastosowania w przemyśle wodnym do filtrowania wody pitnej i wód technologicznych, do różnych zastosowań w
przemyśle maszynowym, do technologii odlewania precyzyjnego, w budownictwie jako wypełniacz do posadzek przemysłowych, do piaskowania konstrukcji betonowych i stalowych, do zasypywania
sztucznych trawników sportowych itp. Piasek techniczny o niskiej zawartości Fe2O3 to doskonały surowiec dla przemysłu elektrotechnicznego jako środek gaśniczy do bezpieczników wysokiego napięcia, jako zasypka i materiał izolacyjny w grzejnikach elektrycznych oraz innych gałęziach przemysłu. Piaski są dostarczane suszone, luzem i pakowane, do załadunku na drogowe lub kolejowe środki transportu.

Piasek kwarcowy ze Střelce jest zmodyfikowanym naturalnym surowcem. Powyższe informacje oparte są na wartościach średnich. Dane należy traktować jedynie jako orientacyjne. Grubsze i drobniejsze udziały są możliwe w ilościach śladowych. Użytkownik ma prawo do uprzedniego przetestowania i oceny przydatności do swojego celu. Możliwe są negocjacje w sprawie
ewentualnych tolerancji wyżej wymienionych wartości produktów.

Sprzedaż i dostawy są zawsze oparte na wynegocjowanych warunkach handlowych i zgodnie z obowiązującą normą zakładową lub umową jakościową.

 

 

 

technické akt

Rodzaj d 50 (mm) zakres uziarnienia (mm)
ST 01/06 0,44 0,10 – 0,63
ST 03/08 0,57 0,315 – 0,80
ST 03/30 1,70 0,315 – 3,15
ST 05/10 0,76 0,50 – 1,00
ST 06/12 0,94 0,63 – 1,25
ST 10/40 2,50 1,00 – 4,00

 

prosimy o kontakt

Pragniemy poinformować, że podane przez Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach tutaj podanych, są zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem

i będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia RODO.

 

Login