Produkcja ogólem

Piaski formierskie

Piaski o wysokiej zawartości SiO2 i odpowiedniej granulometrii są doskonałym surowcem dla przemysłu odlewniczego do odlewania w formach piaskowych i produkcji rdzeni piaskowych. W przemyśle budowlanym są podstawowym surowcem do produkcji materiałów klejących, wyrównujących i mas do fug, specjalnych zapraw i tynków. Ponadto używane są do napowietrzania naturalnych trawników. Piaski są dostarczane w stanie mokrym, suszone, luzem lub pakowane, do załadunku na drogowe lub kolejowe środki transportu.

Piasek kwarcowy ze Střelče jest zmodyfikowanym surowcem naturalnym. Powyższe informacje oparte są na wartościach średnich. Dane należy traktować jedynie jako informacyjne. Grubsze i drobniejsze udziały są możliwe w ilościach śladowych. Użytkownik ma prawo, do uprzedniego przetestowania i oceny przydatności do swojego celu. Możliwe są negocjacje w sprawie ewentualnych tolerancji wyżej wymienionych produktów.

Sprzedaż i dostawy są zawsze oparte na wynegocjowanych warunkach handlowych i zgodnie z obowiązującą normą zakładową lub umową jakościową.

 

 

Slevarenske_pisky

Rodzaj d 50 (mm) zakres uziarnienia (mm)
ST 52 0,32 0,10 – 0,63
ST 53 0,27 0,10 – 0,63
ST 54 0,22 0,10 – 0,63
ST 55 0,17 0,063 – 0,50
ST 56 0,14 0,063 – 0,40

 

prosimy o kontakt

Pragniemy poinformować, że podane przez Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach tutaj podanych, są zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem

i będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia RODO.

 

Login