Produkcja ogólem

Piaski mikromielone

Piaski mikromielone mączki kwarcowe są produkowane przez suche mielenie w środowisku nieżelaznym i sortowanie za pomocą separatorów powietrznych. Surowcem do piasków mielonych
jest zmodyfikowany kwarcowy piasek o zawartości SiO2 wyższej niż 99%. Czystość piasków mielonych kwarcowej mączki ziarnistość, bezwładność chemiczna i twardość sprawiają, że piaski te nadają się jako doskonały surowiec do produkcji emalii ceramicznych, glazury, jako wypełniacz tworzyw sztucznych, do produkcji specjalnych mieszanek zapraw, klejów do płytek, w przemyśle szklarskim do produkcji włókien szklanych, a odlewniczym do form precyzyjnego odlewania. Piaski są dostarczane luzem i pakowane, do załadunku na drogowe lub kolejowe środki transportowe.

Piasek kwarcowy ze Střelče jest zmodyfikowanym surowcem naturalnym. Powyższe informacje oparte są na wartościach średnich. Dane należy traktować jedynie jako informacyjne. Grubsze i drobniejsze udziały są możliwe w ilościach śladowych. Użytkownik ma prawo, do uprzedniego przetestowania i oceny przydatności do swojego celu. Możliwe są negocjacje w sprawie ewentualnych tolerancji wyżej wymienionych produktów.

Sprzedaż i dostawy są zawsze oparte na wynegocjowanych warunkach handlowych i zgodnie z obowiązującą normą zakładową lub umową jakościową.

 

 

Mikromleté písky - křemenné moučky

Rodzaj d 50 (µm) zakres uziarnienia (mm)
ST 2 27 0 – 0,090
ST 6 16 0 – 0,063
ST 7 12 0 – 0,045
ST 8 9 0 – 0,045
ST 9 6 0 – 0,045

prosimy o kontakt

Pragniemy poinformować, że podane przez Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach tutaj podanych, są zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem

i będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia RODO.

 

Login